Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Inrichting van het onderwijs op locatie Merkelbachstraat

 

De organisatie

Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor bewaakt de resultaten en het welbevinden van individuele leerlingen. Topsporters en topdansers (damu) hebben ook een studiebegeleider die onderwijs en trainingen/danslessen zo goed mogelijk op elkaar afstemt. De afdelingsleiders zijn voor leerlingen het aanspreekpunt met wie ze algemene zaken kunnen bespreken. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de locatie.
 

Onderbouw mavo

Op de locatie Thorbecke Merkelbachstraat worden alle basisvormingsvakken gedurende twee jaar aan alle leerlingen aangeboden. Bovendien profileert de locatie zich als een school met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling op gebied van sport en dans.
 
In leerjaar 1 t/m 2 mavo volgen de leerlingen voor 80% van hun schooluren de verplichte vakken van de basisvorming. De overige 20% besteden zij o.a. aan hun onderbouwprofiel. Dit betreft een vrije ruimte die elke school in Nederland mag invullen. Op Thorbecke Merkelbachstraat maken wij de keuze om deze uren in te vullen met verschillende vormen van sport of dans. Je kunt de vrije ruimte maar één keer invullen. Daarom bieden wij onze leerlingen bijvoorbeeld geen muziek of handvaardigheid.
 
Reguliere leerlingen zijn uiteraard ook van harte welkom!
Leerlingen die niet specifiek een dans- of sportprofiel volgen zijn ook op Thorbecke Merkelbachstraat van harte welkom. De reguliere leerlingen gebruiken de tijd die zij 'extra' hebben t.o.v. de andere leerlingen voor het werken aan de weektaken. Hierdoor hebben reguliere leerlingen veel minder huiswerk.
 
 

Bovenbouw mavo

In de bovenbouw mavo is de structuur wezenlijk anders. Leerlingen kiezen een onderwijsprofiel (Economie, Zorg & Welzijn, Landbouw of Techniek) met een bijbehorend vakkenpakket. De mentor en decaan informeren leerlingen en ouders/verzorgers over de verschillende keuzes die gemaakt moeten worden tijdens de schoolloopbaan. Net als in de onderbouw besteden wij veel aandacht aan taal en rekenen. Leerlingen in leerjaar 3 en 4 hebben 5 uur Nederlands. Rekenen is een onderdeel van het vak Wiskunde.  
 
 
De mavo van het Thorbecke zit sinds augustus 2014 in het gebouw aan de Merkelbachstraat. Hieronder ziet u de foto van het gebouw in 1966. 
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!