Kwaliteit

Thorbecke Voortgezet Onderwijs wil leerlingen begeleiden naar een diploma dat het best bij hen past en het meest recht doet aan hun talenten. Mocht een diploma onverhoopt toch onhaalbaar blijken dan wijst de school de weg naar een gepaste vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

Onze cijfers zijn voldoende (zie www.kwaliteitskaart.nl, onder ‘Opbrengsten’ ). 
 
Prettig is dat ouders en leerlingen positief over de school oordelen, blijkens de resultaten van de tevredenheidsenquêtes die elke twee jaar worden afgenomen. Aangezien de mavo-afdeling op het moment van afname nog niet als een aparte locatie werd gemeten, zijn de resultaten daarvan hier niet opgenomen.
 
Resultaat oudertevredenheid'08'10
1. Schoolgebouw7.87.9
2. Toezicht6.47.3
3. Schoolcultuur7.47.4
4. Missie6.87.1
5. Docentengedrag6.66.8
6. Begeleiding6.46.9
7. Veiligheid6.77.1
8. Informatie6.27.2
9. Contact ouders6.87.4
10. Omgaan met elkaar7.27.3
 

In 2012 is er alleen onder de ouders van de 3e klassen een onderzoek gedaan:
 
 '12
1. Veiligheid op school8.4
2. Sfeer op school7.7
3. Respect voor leerlingen7.9
4. Duidelijkheid regels7.7
5. Informatie vorderingen7.0
6. Informatie aan ouders7.1
7. Meetellen mening ouders6.6
8. Maakt belofte waar7.0
9. Onderwijs7.1
10. Vakbekwaamheid docenten6.8
11. Aantrekkelijkheid onderwijs6.6
12. Imago school7.2
13. Aanraden school aan anderen7.4
14. Begeleiding mentor7.4
15. Hulp bij leer- of gedragsproblemen6.8
16. Begeleiding bij keuzemomenten7.2

Gemiddeld   

7.2

       

Omdat de locatie Merkelbachstraat pas sinds schooljaar 14-15 bestaat zijn er nog geen gegevens van de mavo-afdeling.                                      

Resultaat leerlingtevredenheid mavo/havo/vwo '08'10'12
Eindcijfer6.16.36.5
1. Schoolgebouw6.97.17.2
2. Toezicht5.76.16.2
3. Schoolcultuur7.07.27.1
4. Docentengedrag5.35.65.6
5. Begeleiding6.16.36.2
6. Veiligheid6.36.46.5
7. Informatie5.35.55.3
8. Imago van de school6.87.37.3
9. Toetsing en feedback5.95.86.1
10. Contact leiding en leerling5.76.06.6
    
Vensters voor verantwoording 6.1 6.2 
                                          
 
Meer gedetailleerde informatie over de schoolresultaten is op te vragen bij de administratie van de school. Ook de kwaliteitskaart van de Rijksinspectie (www.kwaliteitskaart.nl) biedt de nodige cijfers.

 

Zie meer informatie over de examenresultaten en de informatie over vroegtijdig schoolverlaten in onze schoolgids via deze website. 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

De inschrijvingen zijn achter de rug, hopelijk zien we je volgend schooljaar. Aanstaand najaar komt er weer een nieuwe groep 8-pagina!

Heb je nog vragen, kan je altijd contact opnemen met één van onze locaties.