Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Algemene gegevens

Inrichting van het onderwijs op de locatie Thorbecke Merkelbachstraat (mavo 1 t/m 4)

De organisatie

De mavo-afdeling beschikt over een eigen gebouw aan de Merkelbachstraat. De leerlingen volgen Sport & Bewegen, Highschool sport en (Top)dans op de locatie Prinsenlaan of een externe locatie. 

André Eikenboom is de locatiedirecteur. Randy de Bruijne is afdelingsleider leerjaar 2 t/m 4-mavo en Martijn van Esch is met ingang van 1 augustus 2019 leerjaarcoördinator van leerjaar 1. 

Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor bewaakt de resultaten en het welbevinden van individuele leerlingen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de Thorbecke Merkelbachstraat.

De basisvorming

De basisvormingsvakken worden in de onderbouw aan alle leerlingen aangeboden. Bovendien profileert de locatie zich als een school met bijzondere aandacht voor talentontwikkeling in sport en dans. Om recht te doen aan deze verscheidenheid werken we met verschillende lessentabellen, waarin het aantal lessen dat aan de diverse vakken wordt besteed kan verschillen.

Inrichting mavo

In de bovenbouw van de mavo (klas 3 en 4) is de structuur wezenlijk anders. Het beleid van het Ministerie van OCW richt zich op de vakkenpakketten (de sectoren), studielast en de didactiek.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de aansluiting tussen mavo en mbo te wensen overlaat. De aansluitingsproblemen hebben te maken met zelfstandigheid, maar ook met zaken als begrijpend lezen en rekenen. Ten einde onze leerlingen ruim voldoende bagage mee te geven voor hun vervolgonderwijs bieden we de leerlingen naast de reguliere vakken ook specifieke uren taal en rekenen aan.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!