Privacy

De gegevens die door ouders (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen en toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen:

- schooladministratieve redenen. De school is verplicht om een leerlingenadministratie te voeren. Deze gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

- leerlingbegeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling die gegevens verwerkt tot statistische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school en het gemeentelijke onderwijsbeleid. Dit laatste vindt plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO van de gemeente Rotterdam. De Onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie en de daaraan ten grondslag liggende gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Publiciteit

Het komt regelmatig voor dat Thorbecke Voortgezet Onderwijs foto’s maakt van evenementen, activiteiten of gebeurtenissen waar leerlingen van de school aanwezig zijn. Deze foto’s worden in eerste instantie gebruikt voor de nieuwspagina’s van de website www.tvo-rotterdam.nl en/of de Facebookpagina van Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Het kan ook voorkomen dat een foto meegestuurd wordt met een persbericht of gebruikt wordt voor andere publicitaire uitingen, zoals wervingsmateriaal. Soms worden er audiovisuele opnamen gemaakt van activiteiten waar leerlingen bij betrokken zijn. De beelden worden alleen gebruikt voor publicitaire doeleinden die Thorbecke Voortgezet Onderwijs ten goede komen. In alle gevallen geldt dat we zorgvuldig met publicatie omgaan en dat we binnen de kaders van de privacywetgeving en het portretrecht blijven.

Als u er onverhoopt bezwaar tegen heeft dat uw zoon of dochter gefotografeerd of gefilmd wordt, vragen wij u dat vooraf aan te geven. U kunt dat doen door een mail met toelichting te sturen aan de waarnemend rector van de school, de heer H. van der Vlugt.

Deze tekst is in overleg met de juridische afdeling van Stichting BOOR opgesteld.

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?